Ejerforeningen Rengbueparken omfatter 38 rækkehuse på Flintebakken 156-230, 8240 Risskov, i det nordlige Aarhus. Husene blev bygget i 1986 og hører under Ellevangskolens skoledistrikt. Ejerforeningen støder op til Langengevej og er umiddelbar nabo til den i 1990erne anlagte Mollerup skov. Ejerforeningen er en del af området dækket af Grundejerforeningen Stenagervej.
Bestyrelsesformand

Magnus Leth-Møller
Flintebakken 164

formand@regnbue-parken.dk


Medlemsinformation

Login

Glemt login information?
Send en email til Gerth (Flintebakken 212)

Vigtigt - Eksisterende, nye og potentielt kommende beboere

Til alle facadeændringer i bebyggelsen skal man søge om tilladelse hos bestyrelsen. Selvom der tidligere er givet tilladelse til en tilsvarende facadeændring på en anden bolig, er det vigtigt man søger om tilladelse (f.eks. ved udskiftning af vinduer og facadebeklædning). Inddrag meget gerne bestyrelsen så tidligt som muligt for at få en god dialog om mulighederne, og for at give bestyrelsen mulighed for at følge med i ejerforeningens aktiviteter.